You are currently viewing Abonamenty dla pacjentów!

Abonamenty dla pacjentów!

ABONAMENTY
Decydując się na zakup pakietu i podpisując umowę w zakresie prywatnej opieki medycznej, wybieracie Państwo możliwość korzystania ze świadczeń oferowanych przez naszą Przychodnię na dużo korzystniejszych warunkach w stosunku do bazowego cennika świadczeń medycznych.
OFERTA USŁUG MEDYCZNYCH W NZOZ MEDICAL CENTER
Pakiet I – obejmujący następujące usługi medyczne:
Stałą opiekę lekarza internisty
Opiekę pediatry – jeśli dotyczy
Coroczny przegląd stanu zdrowia
Badania laboratoryjne hematologiczne, moczu, układu krzepnięcia, biochemiczne
Badanie EKG, spirometria, urofrometria
RTG – podstawowe
USG – podstawowe
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie
Szczepienia ochronne – p/grypie
Uczestnictwo w programach profilaktycznych
Indywidualną linie telefoniczną
Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 95.00 PLN/osoby
Rodzinny: 50.00 PLN/osobę
Pakiet II – obejmujący następujące usługi medyczne:
Stałą opieką lekarza internisty
Opiekę pediatry + wizyty domowe – jeśli dotyczy
Konsultacje specjalistów: ginekologa, dermatologa, psychologa
Coroczny przegląd stanu zdrowia
Badania laboratoryjne – hematologiczne, moczu, układu krzepnięcia, biochemiczne, enzymatyczne, badanie kału
Badanie EKG, spirometria, urofrometria
RTG – podstawowe
USG – podstawowe
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie
Uczestnictwo w programach profilaktycznych
Szczepienia ochronne – p/grypie
Indywidualną linie telefoniczną
Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 150.00 PLN/osoby
Rodzinny: 100.00 PLN/osobę
Pakiet III – obejmujący następujące usługi medyczne:
Stałą opiekę lekarza internisty
Konsultacje specjalistów: ginekologa, dermatologa, podolog, psychologa, geriatra, alergolog, nefrolog, neurolog, ortopeda, urolog
Coroczny przegląd stanu zdrowia,
Badania laboratoryjne – hematologiczne, moczu, układu krzepnięcia, biochemiczne, enzymatyczne, badanie kału, badania hormonalne i metaboliczne, badania bakteriologiczne z antybiogramem
Badanie EKG, spirometria, urofrometria
Badania RTG – pełen zakres
Badania USG – pełen zakres
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie
Szczepienia ochronne – p/grypie
Rehabilitację (cykl zleconych zabiegów x 10)
Uczestnictwo w programach profilaktycznych
Indywidualną linie telefoniczną
Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 200.00 PLN/osoby
Pakiet IV – obejmujący następujące usługi medyczne:
Stałą opiekę lekarza internisty + wizyty domowe
Konsultacje lekarzy specjalistów – pełen zakres
Coroczny przegląd stanu zdrowia
Badania laboratoryjne – hematologiczne, moczu, układu krzepnięcia, biochemiczne, enzymatyczne, badanie kału, badania hormonalne i metaboliczne, badania bakteriologiczne z antybiogramem, serologiczne, markery nowotworowe
Badanie EKG, spirometria, urofrometria
Badania RTG – pełen zakres
Badania USG – pełen zakres
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie + wizyty domowe
Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne
Szczepienia ochronne – p/grypie
Rehabilitację (cykl zleconych zabiegów x 20)
Uczestnictwo w programach profilaktycznych
Indywidualną linie telefoniczną
Transport medyczny do 15 km
Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 300 PLN/osoby.
Pakiet IV – obejmujący następujące usługi medyczne:
Stałą opiekę lekarza internisty + wizyty domowe
Konsultacje lekarzy specjalistów – pełen zakres
Coroczny przegląd stanu zdrowia
Badania laboratoryjne – hematologiczne, moczu, układu krzepnięcia, biochemiczne, enzymatyczne, badanie kału, badania hormonalne i metaboliczne, badania bakteriologiczne z antybiogramem, serologiczne, markery nowotworowe
Badanie EKG, spirometria, urofrometria
Badania RTG – pełen zakres
Badania USG – pełen zakres
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie + wizyty domowe
Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne
Szczepienia ochronne – p/grypie
Rehabilitację (cykl zleconych zabiegów x 20)
Uczestnictwo w programach profilaktycznych
Indywidualną linie telefoniczną
Transport medyczny do 15 km
Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 400 PLN/osoby.
Pakiet V – obejmujący następujące usługi medyczne:
Stałą opiekę lekarza internisty + wizyty domowe
Konsultacje lekarzy specjalistów – pełen zakres
Coroczny przegląd stanu zdrowia
Badania laboratoryjne – pełen zakres
Badanie EKG, spirometria, urofrometria
Badania RTG – pełen zakres
Badania USG – pełen zakres
Rezonans magnetyczny
Tomografia komputerowa
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie + wizyty domowe
Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne
Szczepienia ochronne – p/grypie
Rehabilitację
Transport medyczny do 50 km
Uczestnictwo w programach profilaktycznych
Indywidualną linie telefoniczną
Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 500 PLN/osoby.
PAKIET RODZINNY – podstawowy*: Pakiet rodzinny obejmuje współmałżonka oraz ich dzieci (do lat 18 roku życia) a także młodzież uczącą się (do 26 roku życia) pozostającą na utrzymaniu rodziców (zakres – PAKIET I). Dopłata miesięczna abonamentowa wynosi 50 PLN/osoby.
PAKIET RODZINNY – rozszerzony**:Pakiet rodzinny obejmuje współmałżonka oraz ich dzieci (do lat 18 roku życia) a także młodzież uczącą się (do 26 roku życia) pozostającą na utrzymaniu rodziców (zakres – PAKIET II). Dopłata miesięczna abonamentowa wynosi 70 PLN/osoby.
Badania laboratoryjne, diagnostyczne, szczepienia, zabiegi, rehabilitacja oraz transport medyczny, wykonane są wyłącznie na zlecenie lekarza NZOZ Medical Center.
Wizyty domowe (w godz. 8-19 w dni powszednie) dla naszych pacjentów są realizowane kiedy stan zdrowia nie pozwala pacjentowi przybyć do NZOZ Medical Center np. w razie
Wizyty domowe (w godz. 8-19 w dni powszednie) dla naszych pacjentów są realizowane kiedy stan zdrowia nie pozwala pacjentowi przybyć do NZOZ Medical Center np. w razie ostrych infekcji, wysokiej gorączki, buli brzucha, dolegliwości przewlekłych, które uległy nasileniu – lekarz internista (bezpłatne wizyty domowe obejmują pacjentów mieszkających na terenie Warszawy). Zastrzegamy, iż wizyty te nie zastępują Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach zagrożenia życia (urazy, wypadki, oparzenia, bóle w klatce piersiowej, utraty przytomności), w takich sytuacjach należy bezzwłocznie wezwać Pogotowie Ratunkowe.
Dojazd do pacjentów na terenie Warszawy jest bezpłatny, natomiast w przypadku dojazdu do miejscowości podwarszawskich pobierana jest dopłata w wysokości 3 zł. za każdy kilometr, licząc od granic Warszawy.
Transport  karetką (w godz. 8-18 w dni powszednie) – obejmuje wyjazdy z wyłączeniem stanów nagłych i stanów zagrożenia życia. 
NZOZ Medical Center: ul. Dembego 5 i ul. Belgradzka 48 w Warszawie
poradnie czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00
ZAPEWNIAMY:
Dogodne terminy
Fachową i troskliwą opiekę
Indywidualną linię telefoniczną
W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o kontakt w celu sprecyzowania szczegółów i podpisania umowy, tel. 502 397 590 e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com
minimalny okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy
“ZDROWIE NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ CZŁOWIEKA”