Program profilaktyki wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

RZS to przewlekła, układowa choroba tkanki łącznej. Jest najczęstszą zapalną chorobą reumatyczną (w Polsce ok. 400 tys. chorych). Postępujący proces zapalny błony maziowej prowadzi do zniszczenia, a także do występowania zmian pozastawowych oraz powikłań wielonarządowych, powodując przedwczesną śmierć.

Kryteria włączenia pacjenta do programu: 

Zasady kwalifikacji pacjentów do Programu 
1. Pacjenci kwalifikujący się do programu to pacjenci w wieku produkcyjnym (od 18 do ok. 67 lat) z obrzękiem co najmniej jednego stawu trwającym co najmniej trzy tygodnie, który nie jest wynikiem urazu. 
2. Osoba spełniająca kryteria włączenia do Programu może wziąć w nim udział raz na 24 miesiące.
pacjenci skarżący się od co najmniej 3 tygodni na bóle i obrzęk stawów, który nie jest wynikiem urazu (z wyłączeniem pacjentów z rozpoznaną osteoporozą i leczonych z tego powodu) – kryteria zgodnie z ACR/EULAR z 2010 r. (wynik >6 punktów) oraz przeprowadzi badanie fizykalne (test uciskowy stawów – stwierdzenie obrzęku przynajmniej jednego stawu, który nie jest wynikiem urazu, ze sztywnością poranna trwającą > 30 minut i nasileniem dolegliwości bólowych w godzinach porannych)

 

Terapia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa

Programem objęte są dzieci uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych ze stwierdzoną chorobą kręgosłupa, oraz ich rodzice i opiekunowie.

Działania:

 • edukacja grup objętych wsparciem
 • badania lekarza i fizjoterapeuty: początkowe, w połowie programu oraz końcowe
 • zajęcia ruchowe co najmniej 2x w tygodniu dla każdego uczestnika
 • psycholog – w celu podniesienia samooceny uczestnika
 • opiekun / terapeuta / fizjoterapeuta – w celu osiągnięcia jak największych efektów

Kryteria włączenia: 

 1. Złożenie przez rodzica/opiekuna druku świadomej zgody na udział w programie 
 2. złożenie oświadczenia, że nie korzysta się ze zbieżnych świadczeń 
 3. Uczestnik programu jest uczniem klas I-VI szkoły podstawowej
 4. Potwierdzona choroba kręgosłupa

Centrum wsparcia dla dzieci z otyłością

Programem objęte są dzieci uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych ze stwierdzoną chorobą kręgosłupa, oraz ich rodzice i opiekunowie.

Działania:

 • edukacja grup objętych wsparciem
 • badania lekarza i fizjoterapeuty: początkowe, w połowie programu oraz końcowe
 • zajęcia ruchowe co najmniej 2x w tygodniu dla każdego uczestnika
 • psycholog – w celu podniesienia samooceny uczestnika
 • opiekun / terapeuta / fizjoterapeuta – w celu osiągnięcia jak największych efektów

Kryteria włączenia: 

 1. Złożenie przez rodzica/opiekuna druku świadomej zgody na udział w programie 
 2. złożenie oświadczenia, że nie korzysta się ze zbieżnych świadczeń 
 3. Uczestnik programu jest uczniem klas I-VI szkoły podstawowej
 4. Potwierdzona choroba kręgosłupa
Close Menu