MEDICAL OFFICE sp. z o. o.

03-995, Warszawa, ul. Ligustrowa 23L,

Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000890422 Regon: 015586238 NIP: 9521929482

Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN

Założycielami i jednocześnie właścicielami firmy są Renata Blukacz, Justyna Grzywacz.

Celem naszej działalności w prowadzonych przychodniach jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej opieki medycznej w warunkach domowych i ambulatoryjnych.

PREZES - Renata Blukacz

dyplomowana pielęgniarka, menadżer, ekonomista, przedsiębiorca. W 2001 roku ukończyła Szkołę Zarządzania Biznesem w Warszawie, na kierunku: zarządzanie, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W 2002 ukończyła Międzynarodową Szkołę Menadżerów w Warszawie. Posiada liczne certyfikaty szkoleń z zakresu: jakości, marketingu, obsługi klientów oraz pozyskiwanie dotacji unijnych. Pani Renata Blukacz pełni również funkcję Pełnomocnika ds Jakości.
Renata Blukacz profesjonalne doświadczenie zdobyła pracując w warszawskich, renomowanych placówkach medycznych, m.in. Centrum Zdrowia Dziecka, Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym i w Przychodni Medycyny Rodzinnej w Warszawie. Doświadczenia menadżerskie doskonaliła m.in. na stanowisku kierownika NZOZ Centrum Medycznego Akademii Medycznej, od 2001 roku. W roku 2006 w raz z Justyną Grzywacz rozszerzyła działalność Medical Office, otwierając Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Center, w jednym z największych osiedli Warszawy – Kabaty, pozyskując w kolejnych latach kontrakty w NFZ w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i opieki długoterminowej. W roku 2010 otwierają kolejną placówkę NZOZ Medical Center w rejonie Warszawa-Natolin. Renata Blukacz jest również założycielem FUNDACJI MEDICAL CENTER, której celem jest pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

WICEPREZES - Justyna Grzywacz

dyplomowana pielęgniarka. W 1999 r. ukończyła Policealne Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania. Doświadczenie zdobywała w pracy w warszawskich placówkach medycznych, m.in. Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka i Poradni Medycyny Rodzinnej, a następnie jako przedstawiciel medyczny w międzynarodowym koncernie 3M. W 2009 roku podjęła zaoczne studia w Wojskowej Akademii Technicznej, na kierunku: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zna biegle język angielski.
Pozyskane doświadczenie w zakresie zagadnień, zdefiniowanych w biznesie jako „Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w procesie zmian” oraz „Doskonalenie technik audytowania” w NZOZ Medical Center, zapewnia utrzymanie należytego poziomu świadczonych usług zgodnie z normą EN ISO 9001:2008.

Kierownik medyczny - Małgorzata Świadek

dyplomowana pielęgniarka ,absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego . Zawsze fascynowała mnie chirurgia naczyniowa, dlatego doświadczenie zdobywałam w warszawskich placówkach medycznych, zaczynając od chirurgii naczyniowej w szpitalu przy ul.Banacha 1a. Po kilku latach odeszłam ze szpitala do Agencji Służby Społecznej B.Kościelak, gdzie zajmowałam się organizacją opieki nad chorymi w domach. Następne doświadczenia zdobywałam w Przychodni Medycyny Rodzinnej i w Przychodni Edmed. Również przez kilka lat prowadziłam własną działalność gospodarczą jako pielęgniarka. Własnie w tym czasie nawiązałam pierwszy kontakt z Medical Center, gdzie pracowałam w opiece długoterminowej. Cały czas pracowałam aktywnie w zawodzie. Poznałam Świat pacjentów w szpitalu, w przychodni i w domach. Ukończyłam liczne warsztaty, szkolenia i kursy pomagające usprawniać i świadczyć lepszą opiekę medyczną. Od 2017 roku pracuję w Medical Center, gdzie również rozszerzam zakres wiedzy i umiejętności zawodowych.