MEDICAL OFFICE sp. z o. o.

03-995, Warszawa, ul. Ligustrowa 23L,

Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000890422 Regon: 015586238 NIP: 9521929482

Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN

Założycielami i jednocześnie właścicielami firmy są Renata Blukacz, Justyna Grzywacz.

Celem naszej działalności w prowadzonych przychodniach jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej opieki medycznej w warunkach domowych i ambulatoryjnych.

Renata BlukaczPrezes zarządu

Justyna GrzywaczWiceprezes zarządu 

Piotr BlukaczDyrektor ds administracji 

Joanna Dudzińska-SzubaGłówna księgowa

Małgorzata ŚwiadekKierownik Medical Center przy ul. Belgradzkiej 48 w Warszawie

Michał BlukaczKierownik Medical Center przy ul. Wasilkowskiego 4 w Warszawie