ul. Dembego 5

ul. belgradzka 48

ul. Wasilkowskiego 4

ul. Belgradzka 42

PRZENIESIENIE PLACÓWKI NA ULICĘ BELGRADZKA 48