Badaniom medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy zatrudnieni w przedsiębiorstwach, które przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, mającego umowę na przeprowadzenie badań profilaktycznych z naszą przychodnią.

Wykonujemy następujące badania:

  • Wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe niekorzystne czynniki
  • Okresowe – u osób pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
  • Kontrolne – obowiązkowe przed ponownym przystąpieniem do pracy u każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni. 

Usługę w zakresie medycyny pracy realizowane są na podstawie indywidualnych skierowań jak i w ramach zawartych umów lub abonamentów. 

Informacje i zapisy:

ul. Belgradzka 48, Warszawa tel. 22 424 21 50; kom. 517 863 195

biuro.medicalcenter@gmail.com

ZOBACZ TAKŻE