You are currently viewing Sercu na ratunek – Program KORDIAN 2020

Sercu na ratunek – Program KORDIAN 2020

Sercu na ratunek – Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w wojewódzkim i mazowieckim”

Warunki uczestnictwa: 

Udział w projekcie pacjenta w wieku aktywności zawodowej którzy ukończyli 18 r.ż. (również osoby z uprawnieniami emerytalnymi aktywne zawodowo oraz bezrobotne gotowe do podjęcia pracy) z podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem LDL-cholesterolu. 

Pacjenci którzy mogą być włączeni do programu muszą spełniać następujące kryteria:

– nie leczą się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego

– nie korzystają z programu CHUK