ALERGOLOG

Alergolog to lekarz zajmujący się chorobami wywoływanymi przez alergeny, czyli rozprzestrzenione w środowisku antygeny wywołujące reakcję alergiczną. Alergolog przeprowadza wywiad, zleca konieczne badania i na tej podstawie ustala rodzaj występującej u pacjenta alergii oraz proponuje leczenie.

ul. Dembego 5 – tel. 501 089 753 

DERMATOLOG

Dermatolog diagnozuje przyczyny zmian skórnych oraz wdraża odpowiednie leczenie, a dermatologia do dział medycyny zajmujący się chorobami skóry.  Powiązane z dermatologią dyscypliny medyczne to m.in. kosmetologia i wenerologia.

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

DIABETOLOG

Specjalista z dziedziny diabetologii to lekarz, który zajmuje się diagnozowaniem, terapią i profilaktyką cukrzycy. Dolegliwość ta została uznana za chorobę cywilizacyjną i jest coraz powszechniejsza w zachodnich społeczeństwach. Nieleczona może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, dlatego tak ważne jest, by chory był pod stałą kontrolą medyczną.

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

DIETETYK

Wykwalifikowany specjalista ochrony zdrowia, który posiada szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego. Poprzez dobór odpowiedniej diety prowadzi profilaktykę chorób dietozależnych oraz jest odpowiedzialny za leczenie żywieniowe w różnych stanach chorobowych.

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

CHIRURG NACZYNIOWY

Chirurgia naczyniowa to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób, związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem naczyń krwionośnych i limfatycznych.

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

ENDOKRYNOLOG

Endokrynolog to specjalista, który zajmuje się gruczołami wydzielania wewnętrznego. Zarówno chorobami spowodowanymi zaburzeniami w funkcjonowaniu tych gruczołów, jak i produkowanymi przez nie hormonami. 

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

GINEKOLOG

Ginekolog to lekarz zajmujący się badaniem i diagnozowaniem chorób żeńskich narządów płciowych oraz ich leczeniem. Ginekologia silnie powiązana jest z położnictwem, czyli dziedziną medycyny specjalizującą się w okresie ciąży, porodu i połogu. 

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

KARDIOLOG

Kardiologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami serca i układu krążenia. Kardiolog rozpoznaje wrodzone choroby kardiologiczne, przeprowadza oraz interpretuje badania takie jak EKG, echo serca, echokardiografia, zleca leczenie oraz nadzoruje proces rehabilitacji pacjentów z problemami w tym zakresie.

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

NEFROLOG

Nefrolog to lekarz, specjalista nefrologii, zajmujący się diagnozowaniem nerek oraz ich leczeniem. 

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

NEUROLOG

Neurolog to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego i nerwów obwodowych.

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

UROLOG

Urolog to specjalista leczący choroby związane z układem moczowo-płciowym. 

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

ORTOPEDA

Neurolog to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego i nerwów obwodowych.

ul. Belgradzka 48 – tel. 517 863 195

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH

Zgodnie z ustawą pacjenci mają być przyjmowani w kolejności, o której mowa w:

a) art. 20 ust.1 ustawy o świadczeniach:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

oraz

b) par.  1, par.2 ust.1 i par.3  rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

1. Świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, zwanej dalej „listą oczekujących”, na podstawie następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:

1)  stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
2)  rokowania co do dalszego przebiegu choroby;
3)  chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie;
4)  zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

1. Świadczeniodawca, stosując kryteria medyczne, o których mowa w § 1:

1)  kwalifikuje świadczeniobiorcę do kategorii medycznej:
a)  „przypadek pilny” – jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
b)  „przypadek stabilny” – w przypadku innym niż stan nagły i przypadek, o którym mowa w lit. a;
2)  umieszcza świadczeniobiorcę na liście oczekujących po stwierdzeniu, że świadczeniobiorca posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju albo jest uprawniony do uzyskania świadczenia bez skierowania.

3. Świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej „przypadek pilny” umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny”.

Jednakże powyższe przepisy ustawy o świadczeniach jak również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej nie mają zastosowania do pacjentów, o których mowa w art. 47c ust. 1 ustawy o świadczeniach (wśród nich także pacjenta wskaznego w art. 43a czyli pacjenta, który  posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” .

Takim pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących (art. 47c ust.2 ustawy o świadczeniach), w dniu zgłoszenia (art. 47c ust.3).

 

Jeśli udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia (art. 47c ust.4 ustawy o świadczeniach).

Jeśli zatem pacjent okaże książeczkę ZHDK oraz chce się zapisać na swoją PIERWSZĄ wizytę u specjalisty, należało mu wyznaczyć najbliższy termin, w danej poradni specjalistycznej, nie później, niż w ciągu 7 dni – chyba, że terminy te są już zajęte przez innych pacjentów uprawnionych do przyjęcia bez kolejki (np. inni ZHDK lub kobiety w ciąży etc.).

(Gdyby zaś to byłaby kolejna wizyta u specjalisty, wówczas pacjent powinien być przyjęty zgodnie z planem leczenia, chyba, że stwierdziłby u siebie niepokojące objawy i chciał się skonsultować z lekarzem).

ZOBACZ TAKŻE