Koordynator POZ w Medical Center!!

Informujemy, że w naszych placówkach utworzono dodatkową usługę -  koordynowaną opiekę POZ Zadania koordynatora POZ: Do zadań koordynatora należy budowanie relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces koordynacji, a w szczególności:1)…

Czytaj dalej Koordynator POZ w Medical Center!!