Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad postawy u dzieci i młodzieży a
także zaburzeń rozwojowych i wad wrodzonych układu kostno-stawowego.
Tworzenie się nieprawidłowości w zakresie postawy ma charakter wieloczynnikowy.
Schorzenia kręgosłupa dotyczą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Największe
znaczenie dla ich rozwoju ma nieodpowiedni tryb życia, brak wystarczającej
aktywności fizycznej i spędzanie wielu godzin przed telewizorem czy komputerem w
pozycji siedzącej. Prowadzi to do zaburzeń mięśniowych, które w konsekwencji mogą
być przyczyną powstania zmian patologicznych osi ciała i rozwoju wad postawy.
Kręgosłup stanowi główną oś oraz środek asymetrii dla ciała. Wszelkie odchylenia,
które powstają w wieku dziecięcym, ostatecznie prowadzą do rozwoju zmian
zwyrodnieniowych i powstania zespołów bólowych kręgosłupa w przyszłości.
Odpowiednie nawyki, czyli: poświęcanie większej ilości czasu na sport i ruch,
zachowanie właściwej pozycji ciała podczas odrabiania lekcji i wiele innych, mogą
zaprocentować w dorosłym życiu.

 

Profil działalności:

W Poradni leczone są dzieci od 1 do końca 18 roku życia z następującymi schorzeniami:
– wady postawy,
– wady kończyn dolnych
– boczne skrzywienie kręgosłupa
– asymetrię kończyn
–  zaburzeniami w ukształtowaniu krzywizn kręgosłupa
– dzieci z wadami rozwojowymi narządu ruchu

 

Specyfika Poradni:

– Diagnostyka i leczenie pacjentów w wieku  od 1 do 18 roku życia ze schorzeniami kręgosłupa,
kończyn dolnych
– Konsultacje specjalistyczne wykonywane przez lekarzy specjalistów rehabilitacji
– Badania diagnostyczne wykonywane w ramach poradni:  RTG, USG

 

Jak się zapisać? Co zabrać na wizytę?

Zapisy prowadzimy telefonicznie ( tel. 22 406 41 41) oraz osobiście Pacjenci pierwszorazowi
muszą dostarczyć oryginał skierowania do Poradni Wad Postawy  (od lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego) do 14 dni od daty zapisu do placówki osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub
wysłać na adres: NZOZ Medical Center , ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa z dopiskiem
Poradnia Wad Postawy