NZOZ Medical Center posiada System Zarządzania Jakością,

zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009

w sierpniu 2018r. przeprowadzono Audit w procesie certyfikacji i norma/y i przejście na PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat został odnowiony w czerwcu 2013r. 2016r. i 2022r. na podstawie pozytywnego wyniku audytu wszystkich obszarów działalności, który przeprowadziła uprawniona organizacja certyfikująca.

Polityką jakości Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Center jest:

– pozostanie w pełni dostępnym i godnym zaufania ośrodkiem ochrony zdrowia

– zabezpieczenie bezpieczeństwa, nowoczesności oraz profesjonalizmu usług

– gwarancja udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

ambulatoryjnych usług specjalistycznych oraz dodatkowych usług z zakresu rehabilitacji

i profilaktyki zdrowotnej

Politykę jakości realizujemy przez:

  • badanie i spełnianie oczekiwań i wymagań pacjentów
  • spełnianie wymagań prawnych i urzędowych dotyczących prowadzonej działalności
  • stałe podnoszone kwalifikacje personelu medycznego
  • świadomość i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowanie oczekiwań pacjentów
  • wprowadzenie przyjaznych atmosfery i warunków w jakich świadczone są usługi
  • przestrzeganie Karty Praw Pacjenta
  • inwestowanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dbanie o odpowiedni stan pomieszczeń przychodni
  • współpracę ze starannie dobranymi podwykonawcami usług diagnostycznych
  • budowanie kompleksowej oferty usług medycznych
  • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia

Doskonaląc skuteczność systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 9001:2015-10

dążymy do wzrostu jakości świadczonych przez nas usług.

Naszym celem jest sukces, mierzony zadowoleniem Pacjentów,

którzy powierzyli naszej opiece największe posiadane dobro,

swoje zdrowie.

Nasze motto: „Zdrowie najwyższą wartością człowieka