You are currently viewing Ruszył „Program Profilaktyczny Przewlekłych Bólów Kręgosłupa”

Ruszył „Program Profilaktyczny Przewlekłych Bólów Kręgosłupa”

W naszych placówkach uruchomiliśmy bezpłatny „Program Profilaktyczny Przewlekłych Bólów Kręgosłupa”

Celem projektu „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa” jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób aktywnych zawodowo poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych. Działania prowadzone w projekcie będą służyły wypracowaniu i wdrożeniu w systemie opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej.

Więcej informacji znajdą Państwo klikając w ten link lub przechodząc do zakładki Usługi –> Programy profilaktyki zdrowotnej