Rehabilitacja po COVID-19 !!!

Rehabilitacja po COVID-19 !!!

Rehabilitacja po COVID – 19 ambulatoryjna i domowa

Zapisy prowadzi NZOZ Medical Center ul. Belgradzka 48 lok 7 Warszawa-Natolin tel: 508 028 177

Skierowanie na rehabilitację domową lub na zabiegi fizjoterapeutyczne (rehabilitację ambulatoryjną) może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz pierwszego kontaktu (POZ) lub specjalista lub lekarz ze szpitala.
Wskazana: REHABILITACJA DOMOWA/AMBULATORYJNA PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.

Z tych form rehabilitacji można skorzystać nie później niż 12 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

Etapy rehabilitacji

Rehabilitacja w poradni lub w domu jest podzielona na kilka etapów.

1. Wizyta wstępna – specjalista przeprowadza wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe; wyniki będą porównane z wynikami po zakończeniu rehabilitacji i posłużą do oceny efektów terapii.

2. Wizyty terapeutyczne – fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt: 3 wizyty w każdym tygodniu lub więcej, gdy będzie tego wymagał stan zdrowia pacjenta. Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest włączenie dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi.

3. Wizyta końcowa – fizjoterapeuta powtarza badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównuje osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe i oddechowe (określające skalę występowania duszności).

Dodaj komentarz