Rehabilitacja bez skierowania w ramach NFZ dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na rok 2021.

Rehabilitacja bez skierowania w ramach NFZ dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na rok 2021.

REHABILITACJA BEZ SKIEROWANIA NA NFZ

Rehabilitacja BEZ SKIEROWANIA  dla osób z
umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności
(lub posiadających orzeczenie równoważne) W
RAMACH NFZ – przez cały rok 2021.
Już dziś zapraszamy wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i
umiarkowanym do kontaktu w sprawie realizacji opieki zdrowotnej w ramach programu.
tel.: 508 028 177 (preferowane zgłoszenie sms)
mailowo: biuro.medicalcenter@gmail.com

lub osobiście w rejestracji
ul. Belgradzka 42 Warszawa

Informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił rządowy program: „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych na rok 2021”. Oferta skierowana jest do osób z umiarkowanym i lekkim stopniem
niepełnosprawności (lub posiadających orzeczenie równoważne), powyżej 16 r. ż.
Z programu można skorzystać BEZ SKIEROWANIA w wybranych na drodze konkursu
placówkach. Świadczenia finansowane są ze środków publicznych.
Jako filia Centrum Kompleksowej Rehabilitacji mamy olbrzymie doświadczenie w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych i spełniamy wszystkie założenia jako świadczeniodawca programu.
Kto będzie mógł skorzystać ze świadczeń w ramach programu?
a. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym (albo w
stopniu równorzędnym), powyżej 16 r.ż.
b. osoby, spełniające kryterium powyżej, których stan funkcjonalny rokuje do poprawy samodzielności,
poprawy funkcjonowania w środowisku oraz aktywizacji społecznej
Z oferty NIE mogą skorzystać osoby:
a. u których na podstawie oceny funkcjonalnej, nie stwierdzono medycznych wskazań do otrzymania
świadczeń z zakresu programu,

b. które korzystają ze świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej w tym samym terminie w naszym Centrum lub
w innych podmiotach leczniczych,
c. objęte świadczeniami w ramach innych zakresów świadczeń i.in: fizjoterapia ambulatoryjna, opieka
długoterminowa, opieka koordynowana, opieka hospicyjna itd.,
d. które są w ostrej fazie choroby psychicznej lub uzależnienia.

W skład oferty wchodzi:

Pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna przeprowadzona przez fizjoterapeutę, która obejmuje:
a. ocenę zasadności kwalifikacji od udzielenia świadczeń w programie (ocena odbywa się za pomocą
klasyfikacji ICF – w zakresie aktywności i uczestnictwa na podstawie dostępnych wytycznych) ;
b. ocenę stanu funkcjonalnego Pacjenta;
c. określenie celu fizjoterapii;
d. ustalenie programu postępowania fizjoterapeutycznego;
e. edukację Pacjenta, udzielenie instruktażu do nauki samodzielnej i prawidłowej ukierunkowanej

Świadczenia w programie obejmują realizację od 1 do 3 cykli terapeutycznych, które określa
fizjoterapeuta podczas wizyty fizjoterapeutycznej.

Druga wizyta terapeutyczna realizowana do końca cyklu zabiegowego, która obejmuje:
a. ocenę efektów terapii (programie (ocena odbywa się za pomocą klasyfikacji ICF –
w zakresie aktywności i uczestnictwa na podstawie dostępnych wytycznych);
b. zlecenie dalszego postępowania rehabilitacyjnego;
c. inne zalecenia.

Dodaj komentarz