You are currently viewing Praca dla Ukraińskiej służby medycznej             Робота в українській медичній службі

Praca dla Ukraińskiej służby medycznej Робота в українській медичній службі

Przychodnia Medical Center przyjmie do pracy ukraińskich internistów, lekarzy rodzinnych, pediatrów, specjalistów (neurologów, chirurgów naczyniowych itd) pielęgniarki, fizjoterapeutów i masażystów.

Poszukujemy między innymi :

 • Lekarza rodzinnego
 • Internisty
 • Pediatry
 • Neurologa
 • Endokrynologa
 • Chirurga Naczyniowego
 • Urologa
 • Pielęgniarki
 • Nefrologa
 • Fizjoterapeuty
 • Masażysty

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się pod numerem tel

 • j.polski – 502397590
 • j.angielski – 607466466
 • email: rekrutacja.medicalcenter@gmail.com

Każdy obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie, ma prawo korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak pozostali ubezpieczeni (z wyjątkiem m.in. leczenia uzdrowiskowego). Świadczenia są udzielane przez placówki ochrony zdrowia na mocy umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Oznacza to, że każdy może zgłosić się do najbliższej przychodni lub szpitala.

Українська версія

У клініці «Медичний центр» працюватимуть українські терапевти, сімейні лікарі, педіатри, спеціалісти (неврологи, судинні хірурги тощо), медичні сестри, фізіотерапевти та масажисти.
Ми шукаємо:

 • Сімейний лікар
 • Інтерніст
 • Педіатри
 • Невролог
 • Ендокринолог
 • Судинний хірург
 • Уролог
 • Медсестри
 • Нефролог
 • Фізіотерапевт
 • Масажист

Зацікавлені особи можуть звертатися за номером телефону

 • Польська – 502 397 590
 • Англійська – 607 466 466
 • електронна адреса: rekrutacja.medicalcenter@gmail.com

Кожен громадянин України, який перебуває в Польщі на законних підставах, має право користуватися медичними послугами на тих самих умовах, що й інші застраховані особи (за винятком, зокрема, санаторно-курортного лікування). Послуги надають підрозділи охорони здоров’я за договорами, укладеними з Національним фондом здоров’я (НФЗ). Це означає, що будь-хто може відвідати найближчу клініку чи лікарню.