Diagnoza i terapia obejmuje cykl konsultacji u psychologa oraz psychiatry znających problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego

Zakres:

  • poradnictwo psychologiczne w trudnościach szkolnych i wychowawczych,
  • psychoedukację, wsparcie psychologiczne dla dziecka i jego rodziny w trakcie leczenia wybranych zaburzeń psychicznych,
  • konsultacje psychologa,
  • psychoterapię indywidualną (w podejściu behawioralno-poznawczym lub zintegrowanym),
  • psychoterapię grupową dla dzieci kl I-VI szkoły podstawowej
  • rozmowy terapeutyczne z rodzinami, systemową terapię rodzin,
  • terapia zajęciowa dla dorosłych 
  • szkolenia dla rodzin i opiekunów

Wizyty:

1. NZOZ Medical Center – Belgradzka 48 – Warszawa-Natolin

bezpłatnie dla dzieci uczniów klas I-VI uczęszczających do szkoły podstawowej w ramach realizowanych projektów:

“Centrum wsparcia dla dzieci z otyłością”

“Terapia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa”

mgr Marta Błachnio – psycholog/psychoterapeuta

2. NZOZ Medical Center – Wasilkowskiego 4 lok. 104a – Warszawa-Imielin 

bezpłatnie dla uczestników programu ” Dzienny Dom Opieki Zdrowotnej – Medical Office s.c. “

mgr Marta Błachnio – psycholog/psychoterapeuta