Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy! Медична допомога громадянам України!

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy! Медична допомога громадянам України!

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie udzielamy pomocy medycznej  Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i którzy mają problemem zdrowotny

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy są bezpłatne !

WAŻNE!

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

У зв’язку зі збройним конфліктом в Україні ми надаємо медичну допомогу громадянам України, які прибули до Польщі через військову агресію Росії в Україні та мають проблеми зі здоров’ям.

Пільги для громадян України безкоштовні!

ВАЖЛИВО!

Це стосується громадянина України, який має у проїзному документі посвідчення, видане Прикордонною охороною Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща, що підтверджує легальне перебування на території Республіки Польща. Республіки Польща, після перетину кордону з 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

Положення стосуватимуться медичних закладів, які уклали договори з Національним фондом охорони здоров’я. Зміни до закону почнуть діяти заднім числом з 24 лютого 2022 року.

Dodaj komentarz