You are currently viewing Opieka koordynowana POZ dla pacjentów Medical Center

Opieka koordynowana POZ dla pacjentów Medical Center

wyższy standard POZ

od listopada 2022r. wprowadziliśmy nową usługę

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia
najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ
zleci pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory
były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.
Leczenie oparte na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki
Medycznej) który ma uwzględniać nie tylko wykonywanie badań, ale także
konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np.
z dietetykiem.
Czego dotyczy opieka koordynowana?
Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu:
– kardiologii
– diabetologii
– chorób płuc
– endokrynologii
na które najczęściej chorują Polacy.
W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych zakresów, lekarz
POZ przeprowadzi poradę kompleksową, na której ustala indywidualny plan leczenia.
Więcej badań i dodatkowe porady
Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań
diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:
– pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
– EKG wysiłkowe
– Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
– USG Doppler naczyń kończyn dolnych
– ECHO serca.
Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.
Ponadto lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej)
konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z
lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii
lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki,
pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.
Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia
między lekarzami, wpłynie na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo
pacjenta.
Przewodnikiem pacjenta jest koordynator
Koordynator opieki w POZ zadba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent,
szczegółowo poinformuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, będzie
współpracował z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki