You are currently viewing Nowe programy profilaktyczne w Medical Center!!!

Nowe programy profilaktyczne w Medical Center!!!

Pragniemy przedstawić Państwu dwa nowe programy profilaktyczne wprowadzone dla poprawy Państwa zdrowia.

  • Szczepienia przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3
  • Profilaktyka chorób odkleszczowych

Więcej informacji

Zapisy trwają w placówkach na ul. Belgradzka 48 oraz Dembego 5 oraz mailowo biuro.medicalcenter@gmai.com

Zapraszamy!!