NZOZ Medical Center ON_LINE

Zakup i wdrożenie systemów informatycznych - oprogramowania i wdrożenia - etap II

Zakup i wdrożenie systemów informatycznych - oprogramowania i wdrożenia - etap II

dodano 17.09.2016 r.

1. zakup oprogramowania serwerów — uzupełnienie oferty z dnia 02-09-2016 r. — Zakup sprzętu informatycznego - etap II

pozostałe zadnia w ramach w/w zadnia będą ogłaszane w ramach konkursu ofert w terminie 12.2016-09.2017 r. 

prosimy o monitorowanie strony http://medicalcenter.waw.pl/przetarg

Facebook