NZOZ Medical Center ON_LINE

System radiologiczny wraz z modułem przekazywania danych RTG - WYNIKI KONKURSU

 

 

Wyniki konkursu


System radiologiczny wraz z modułem przekazywania danych RTG: Zakup i uruchomienie modułu do przekazywania obrazu RTG, zakup i uruchomienie stacji opisowej, wyposażenie pracowni RTG
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji zamówienia wybrano:
 SYNEKTIK S.A.

Al. Witosa 31, 00-710 WarszawaW wyniku przedmiotowego konkursu wpłynęła jedna oferta, której wartość mieściła się w budżecie przewidzianym na wydatki w ramach przedmiotu zamówienia.

 

zamieszczono dnia 31.03.2017 r.

 
Facebook