NZOZ Medical Center ON_LINE

 

Projekt EFRR - NZOZ Medical Center, Warszawa

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020.
Planowany okres realizacji projektu 10.01.2014 - 30.09.2017 r.
Całkowita wartość projektu: 1 012 883,40 zł
Wydatki kwalifikowane: 983 511,00 zł

Rozbudowa systemów informacyjnych w NZOZ Medical Center ma na celu zapewnienie pacjentom kompleksowej usługi oraz dostępu do świadczeń gwarantowanych na poziomie europejskim (e-usługa), w tym zakup i uruchomienie systemu radiologicznego wraz z modułem do przekazywania obrazu RTG i stacja opisową do archiwizacji danych i zintegrowanym systemem przetwarzającym obraz.

Tytuł projektu:  „Instytut wiedzy - NZOZ Medical Center”

Cel projektu: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych - poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego uzyskana, poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu diabetologii oraz badań przesiewowych w kierunku wykrywania cukrzycy.

Beneficjent: Renata Blukacz Justyna Grzywacz Spółka cywilną Medical Office

www.medicalcenter.waw.pl

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020.
Planowany okres realizacji projektu 01.09.2017 - 30.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook