NZOZ Medical Center ON_LINE

Praca

z dniem 04.04.2019r. 

Ogłasza nabór pracowników 

w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

w

Dziennym Domu Opieki Medycznej — Medical Office s.c. 

przy ul. Wasilkowskiego 4 lok 104A w Warszawie 

 

wykaz stanowisk: 

- lekarz specjalista rehabilitacji

- fizjoterapeuta 

- pielęgniarka 

- opiekun medyczny 

 

dodatkowo:

- terapeuta zajęciowy

- psycholog

- dietetyk

wymagania:

- dyplom i prawo wykonywania zawodu potwierdzający kwalifikacje zawodowe

- doświadczenie 

- za terapeutę zajęciowego uważa się osobę, która:

 • posiada wykształcenie średnie o kierunku terapeuty medycznego
 • studia na kierunkach lub specjalnościach terapii zajęciowej
 • ukończona szkoła policealna (publiczna lub niepubliczna posiadającą prawa szkoły publicznej), uzyskując tytuł technika zawodowego albo dyplom potwierdzający zawodowe kwalifikacje

 

zalecane:

- ukończone szkolenie w ramach programu pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”

 

planowane zatrudnienie  — lipiec 2019 r. 

 

osoba do kontaktu: Renata Blukacz tel. kom. 502 397 590

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i dokumentów potwierdzające uprawnienia

na adres: rekrutacja.medicalcenter@gmail.com

Ogłoszenie z dnia 01.02.2019r.

Zatrudni:

lekarza ginekologa

PORADNIA GINEKOLOGICZNA — Warszawa-Natolin

lekarza neurologa

PORADNIA NEUROLOGICZNA — Warszawa-Natolin

osoba do kontaktu: Renata Blukacz tel. kom. 502 397 590

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja.medicalcenter@gmail.com

---------------------------------------

Ogłoszenie z dnia 01.10.2018r.

Zatrudnimy lekarza:

specjalistę rehabilitacji medycznej lub specjalistę ortopedii i traumatologii

PORADNIA WADY POSTAWY — Warszawa-Kabaty

osoba do kontaktu: Renata Blukacz tel. kom. 502 397 590

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja.medicalcenter@gmail.com

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

-------------------

Ogłoszenie z dnia 10.06.2018 r.

poszukujemy pracownika na stanowisko

licencjonowany dietetyk, terapeuta zajęciowy

psycholog/psychoterapeuta/fizjoterapeuta

spec. rehabilitacji medycznej lub lekarza w trakcie spec. z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

w NZOZ Medical Center 

w ramach projektów dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych:

 1. pn. „Centrum wsparcia dla dzieci z otyłością w NZOZ Medical Center” w zakresie: 200 uczestników projektu, edukacja 340 rodziców/opiekunów, szkolenia 100 pracowników medycznych i 100 nauczycieli i pracowników OPS, itd.
 2. pn. „Terapia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa w NZOZ Medical Center”w zakresie: 200 uczestników projektu, edukacja 340 rodziców/opiekunów, szkolenia 100 pracowników medycznych i 100 nauczycieli i pracowników OPS, itd.

realizacja od 02.07.2018 do 31.12.2020r.

wymagania:

 • dietetyk — potwierdzające kwalifikacje zawodowe — szczegóły: zakładka przetarg
 • terapeuta zajęciowy — potwierdzające kwalifikacje
 • psycholog — potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • fizjoterapeuta — dyplom i prawo wykonywania zawodu potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • lekarz — dyplom i prawo wykonywania zawodu potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • terapeuta zajęciowy — potwierdzające kwalifikacje

Za terapeutę zajęciowego uważa się osobę, która:

 • posiada wykształcenie średnie o kierunku terapeuty medycznego
 • studia na kierunkach lub specjalnościach terapii zajęciowej
 • ukończona szkoła policealna (publiczna lub niepubliczna posiadającą prawa szkoły publicznej), uzyskując tytuł technika zawodowego albo dyplom potwierdzający zawodowe kwalifikacje

          planowane zatrudnienie od 07.2018r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro.medicalcenter@gmail.com

do 29.06.2018 do godz. 14.00

zmiana

przesunięto termin składania ofert do 12.07.2018r. do godz. 18.00

Dodatkowe informacje pod nr tel. + 48 502 397 590.

-------

WYNIKI z dnia 12.07.2018r.

psycholog —  mgr Marta Błachnio

lekarz — mgr  Justyna Frasuńska spec rehabilitacji

WYNIKI z dnia 21.07.2018r.

dietetyk licencjonowany — mgr Elzbieta Kolczyńska

WYNIKI  z dnia 08,10,2018r.

terapeuta zajęciowy — mgr Sonia Gach

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie z dnia 15.05.2018 r.

poszukujemy pracownika na stanowisko

KSIĘGOWEJ

w Medical Office s.c

wymagania:

 • udokumentowane kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia spraw księgowo-kadrowych
 • doświadczenie
 • referencje

      planowane zatrudnienie od 07.2018

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro.medicalcenter@gmail.com

Dodatkowe informacje pod nr tel. + 48 502 397 590.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie z dnia 09.05.2018 r.

poszukujemy pracownika na stanowisko

pielęgniarki 

w NZOZ Medical Center ul. Belgradzka 42 

pracownia kardiologii

w ramach projektu pn.

Zakup sprzętu medycznego dla opieki koordynowanej POZ w NZOZ Medical Office

wymagane kwalifikacje:

- dyplom pielęgniarki

- prawo wykonywania zawodu

- kurs kwalifikacyjny lub specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

- kurs specjalistyczny w zakresie: wykonywanie i interpretacja zapisów EKG

- kurs specjalistyczny w zakresie: Resuscytacji krążeniowo — oddechowej

  

dodatkowe kwalifikacje i staż w poradni poz lub oddziale kardiologii, będą dodatkowo punktowane.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro.medicalcenter@gmail.com

Dodatkowe informacje pod nr tel. + 48 502 397 590.

----

WYNIKI z dnia 31.05.2018r. — Beata Nieznańska

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie z dnia 21.08..2017 r.

poszukujemy pracownika na stanowisko

lekarza diabetologa,  dietetyk

pracownika administracji do obsługi biura projektu

w NZOZ Medical Center 

w ramach projektu pn. „Instytut wiedzy - NZOZ Medical Center”

w zakresie: badanie i edukacja 200 uczestników projektu oraz szkolenie 200 pracowników medycznych , itd.

wymagania:

 • lekarz — dyplom i prawo wykonywania zawodu potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • diabetolog — dyplom — licencjonowany dietetyk potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • pracownik administracyjny — świadectwo ukończenia min. szkoły średniej oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu biura

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro.medicalcenter@gmail.com

Dodatkowe informacje pod nr tel. + 48 502 397 590.


WYNIKI :

lekarz :  Iwona Kozłowska spec diabetolog; Andrzej Zieliński spec chorób wewnętrznych; Tomasz Bartuszek spec chorób wewnętrznych

dietetyk — mgr Elżbieta Kolczyńska

obsługa biura projektu — Julia Grzywacz

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 


Facebook