NZOZ Medical Center ON_LINE

Kalendarium - Medical Center, Warszawa

KALENDARIUM:

 

Rok 

Ważne wydarzenia z działalności Medical Office s.c. 

 2004

 

Styczeń ~ rozpoczęcie działalności Medical Office s.c. w zakresie pielęgniarskich usług medycznych w domu pacjenta. Założycielami były: Renata Blukacz i Justyna Grzywacz

Wrzesień ~ następuje rozszerzenie świadczeń medycznych o usługi w domu pacjenta m.in. o wizyty lekarskie, USG i rehabilitację i transport medyczny.

2005

Wrzesień ~ zostaje podpisana uchwała wspólników o powołaniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Center s.c.

 

2006

Marzec ~ złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „ Poprawa rentowności i konkurencyjności Medical Office s.c.”

~ podnajęto lokal na usługi w jednym z Warszawskich osiedli Warszawa-Ursynów na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w celu świadczenia usług medycznych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

~ został złożony wniosku na Działanie 3.4. dla Mikroprzedsiębiorstwa.

Czerwiec ~ 1 czerwca 2006 roku następuje uroczyste otwarcie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Center – filii Medical Office w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Lipiec ~ złożono kolejny wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 „Szeroki profil pracowni diagnostycznej – wzrostem konkurencyjności”

Wrzesień ~ otrzymano dofinasowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu z Działania 3.4. pn. „ Poprawa rentowności i konkurencyjności Medical Office s.c.”

Grudzień ~ następuje pozyskanie kolejnych kontraktów w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej, Transportu Medycznego i Programów Profilaktycznych w zakresie POCHP w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

2007

Styczeń ~ podpisanie umowy w zakresie otrzymanego wsparcia w ramach dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu z Działania 3.4. „ Poprawa rentowności i konkurencyjności Medical Office s.c.”

 

Marzec ~ Medical Office s.c. otrzymuje zawiadomienie, że projekt z Działania 3.4 „Szeroki profil pracowni diagnostycznej – wzrostem konkurencyjności”, że znalazł się na listach rankingowych ale z powodu braku środków finansowych nie będzie dofinasowany z środków unijnych.

2008

Kwiecień ~ otrzymanie kontraktu z NFZ na alergologie dla dzieci

 

Październik ~ złożono kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM Działania 1.5 na realizację projektu „ Szeroki profil pracowni diagnostycznej – wzrostem konkurencyjności”

2009

Styczeń ~ otrzymano kontrakt z NFZ na ginekologię

 

Październik ~ otrzymano kolejne dofinansowanie unijne w ramach RPO WM na realizację projektu pn. „ Szeroki profil pracowni diagnostycznej – wzrostem konkurencyjności”

2010

Styczeń - Maj ~ wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w ramach dofinansowania z RPO WM

 

Maj ~ zakup lokalu i sprzętu w ramach dofinansowania RPO WM na prowadzenie działalności w zakresie usług medycznych

 

Czerwiec ~ otrzymanie certyfikatu ISO zgodnie z normą EN ISO 9001:2009 (dofinansowania RPO WM)

2011

Lipiec 2011 r. ~ otworzenie Filii NZOZ Medical Center Warszawa-Natolin; przy ul. Belgradzka 42 /Al. KEN

2012

Lipiec 2012 r. ~ pozyskano kolejne kontrakty z NFZ w zakresie: leczenia chorób naczyń, endokrynologii, nefrologii i urologii      

2014

Kwiecień 2014 r. ~ otworzenie Zakładu Rehabilitacji w Filii NZOZ Medical Center Warszawa-Natolin; przy ul. Belgradzka 42 /Al. KEN    

2015

Lipiec 2015 r. ~ ośrodek NZOZ Medical Center uzyskał akredytację – szkolenia specjalizacyjne z Medycyny Rodzinnej.

2016

Kwiecień 2016 r. ~ otrzymano kolejne dofinansowanie unijne w ramach RPO WM na realizację projektu pn. „Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą e-usługi w Medical Center”.

Facebook