NZOZ Medical Center ON_LINE

ISO - NZOZ Medical Center, Warszawa

NZOZ Medical Center posiada System Zarządzania Jakością,

zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009

w sierpniu 2018r. przeprowadzono Audit w procesie certyfikacji i norma/y i przejście na PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat został odnowiony w czerwcu 2013r. i 2016r., na podstawie pozytywnego wyniku audytu  wszystkich obszarów działalności, który przeprowadziła uprawniona organizacja certyfikująca.

 

Polityką jakości Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Center jest:

- pozostanie w pełni dostępnym i godnym zaufania ośrodkiem ochrony zdrowia

- zabezpieczenie bezpieczeństwa, nowoczesności oraz profesjonalizmu usług

- gwarancja udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

ambulatoryjnych usług specjalistycznych oraz dodatkowych usług z zakresu rehabilitacji

i profilaktyki zdrowotnej

 

 

Politykę jakości realizujemy przez:

 

  • badanie i spełnianie oczekiwań i wymagań pacjentów

  • spełnianie wymagań prawnych i urzędowych dotyczących prowadzonej działalności

  • stałe podnoszone kwalifikacje personelu medycznego

  • świadomość i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowanie oczekiwań pacjentów

  • wprowadzenie przyjaznych atmosfery i warunków w jakich świadczone są usługi

  • przestrzeganie Karty Praw Pacjenta

  • inwestowanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dbanie o odpowiedni stan pomieszczeń przychodni

  • współpracę ze starannie dobranymi podwykonawcami usług diagnostycznych

  • budowanie kompleksowej oferty usług medycznych

  • prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia

 

Doskonaląc skuteczność systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 9001:2015-10

dążymy do wzrostu jakości świadczonych przez nas usług.

 

Naszym celem jest sukces, mierzony zadowoleniem Pacjentów,

którzy powierzyli naszej opiece największe posiadane dobro,

swoje zdrowie.

Nasze motto: "Zdrowie najwyższą wartością człowieka"

 

Facebook