NZOZ Medical Center ON_LINE

Informacja i promocja - zakup tablic pamiątkowych - WYNIKI KONKURSU

Dodano dnia 21.08.2017r.

WYNIKI KONKURSU OFERT

Dotyczy: wykonania tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.„ Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą e-usługi w Medical Center” w ramach RPOWM na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji zamówienia wybrano następujących wykonawców:

Barcik, Barcik Studio s.c.

Ul. Kniaziewicza 45/18
 05-500 Piaseczno

 

W wyniku przedmiotowego konkursu wpłynęła jedna oferta, której wartości mieści się w budżecie przewidzianym na wydatki w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

-------

Warszawa, dnia. 14.07.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Medical Office s.c. ul. Ligustrowa 23, 03-995 Warszawa

Dotyczy: wykonania tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.„ Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą e-usługi w Medical Center” w ramach RPOWM na lata 2014-2020.

 

Kod CPV: 79823000-9 usługi i dostawy

 

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż tablic pamiątkowych (2 sztuki).

Wymogi:

- pełny kolor wydruku, odporny na działania czynników zewnętrznych

- wymiary tablic – format A3 (29,7 x 42 cm)

- folia matowa/błyszcząca/metal/tworzywo sztuczne

- treść tablicy zgodna ze wzorem określonym w obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach RPOWM.

- wykonanie tablic po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu opracowanego przez Wykonawcę.

- zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż tablic w lokalizacji przy ul. Belgradzkiej 42.

Kryteria oceny
cena oferowana brutto kompletnego zamówienia, zgodnie z parametrami będącego przedmiotem zamówienia – 100%

Tablice pamiątkowe muszą obligatoryjnie zawierać treści i logotypy graficzne zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych.

Poszczególne znaki oraz zestawienie dla oznaczeń RPO WM 2014-2020 są dostępne w serwisie internetowym RPO WM – www.funduszedlamazowsza.eu/promocja
 

 

Medical Office s.c. Renata Blukacz Justyna Grzywacz

Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą e-usługi w Medical Center

Cel projektu: Informatyzacja służby zdrowia, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz dostosowanie działalności ZOZ do znowelizowanych przepisów prawa

 


Dodatkowe informacje:

Informacje do umieszczenia na tablicy (+odpowiednie logotypy tj. znak FE, UE, logo promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl)

Oferty należy składać droga mailową na adres: biuro.medicalcenter@gmail.com do dnia 18.08.2017 r.

Ogłoszenie wyników 21.08.2017r

Dodatkowe pytania proszę kierować na ww. maila bądź na wskazany nr tel. 502-397-590.

Do pobrania: FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

 

 

Facebook