NZOZ Medical Center ON_LINE

BEZPŁATNY program dla dzieci z wadą kręgosłupa

Drodzy rodzice i dzieci,

Mamy przyjemność poinformować, że od lipca 2018 r. rusza projekt pn.

„Terapia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa w NZOZ Medical Center”

Program objęte będą dzieci uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych na terenie Warszawa -Ursynów i Gmin ościennych ze stwierdzoną na podstawie dokumentacji medycznej   lub kwalifikacji przeprowadzonej przez wnioskodawcę chorobą kręgosłupa i rodzice/opiekunowie

Okres wsparcia każdego uczestnika wyniesie od 3-9 miesięcy

Działania:

- edukacja grup objętych wsparciem

- badania lekarza/fizjoterapeuty: początkowe, w połowie interwencji oraz końcowe

- zajęcia ruchowe co najmniej 2 x w tygodniu dla każdego uczestnika

UDZIAŁ  W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Kryteriami włączenia

  1. Złożenie przez rodzica/opiekuna druku świadomej zgody na udział w programie
  2. Złożenie przez rodzica/opiekuna oświadczenia, że dziecko wymienione w świadomej zgodzie na udział w programie nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez NFZ oraz nie bierze i nie brało wcześniej udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. u innego świadczeniodawcy realizującego podobny program
  3. Uczestnik programu w momencie kwalifikacji musi być uczniem klas I-VI szkoły podstawowej
  4. Uczestnik programu w momencie kwalifikacji uczęszcza do placówki oświatowej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego
  5. Potwierdzona choroba kręgosłupa.

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby które spełniły jednocześnie wszystkie kryteria włączenia do programu .

Kryteria wyłączenia

  1. Złożenie przez rodzica/opiekuna pisemnej rezygnacji z udziału dziecka w dalszych działaniach programu
  2.  Nieusprawiedliwiona absencja na 5 spotkaniach w ramach programu

Wykluczy z udziału w programie uczestnika, u którego wystąpi co najmniej jedno kryterium wyłączenia.

 

Biuro projektu Belgradzka 42 w WARSZAWA - NATOLIN

TEL. 22 424 21 50 lub kom 517 863 195; e-mail: projekt.medicalcenter@gmail.com

Dodatkowe potrzeby organizacyjne wynikające z niepełnosprawności, np. obsługa tłumacza języka migowego, zapewnione miejsce na wózek inwalidzki, itd. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie potrzeby w chwili zgłoszenia: ………………………………..

REALIZATORZY: mgr Justyna Frasuńska — specjalista rehabilitacji; mgr Magdalena Dworzańska; mgr Weronika Krzemińska — fizjoterapeuta; mgr Laura Świerczyńska — fizjoterapeuta; mgr Sonia Gach — terapeuta; mgr Marta Błachnio — psycholog.

Przedmiotem projektu jest wdrażanie programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych RPZ w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z województwa mazowieckiego.

Facebook