NZOZ Medical Center ON_LINE

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci

NZOZ MEDICAL CENTER

zaprasza:

  • dzieci na zajęcia korekcyjne, 2 x w tyg. w cenie 80 zł / mies.
  • warunkiem utworzenia grup jest uczestnictwo min. 5 osób.

 

Gimnastykę prowadzi mgr fizjoterapii posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Ćwiczenia usprawniające mają na celu wyeliminowanie złych nawyków, podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej jak i podniesienie jakości życia.

 

Szanowni Rodzice, Szanowni Dziadkowie,

 Zakup zajęć gimnastycznych dla dzieci, to najlepsza inwestycja w ich sprawność, samopoczucie oraz start w dorosłe życie. 

 

Facebook