NZOZ Medical Center ON_LINE

Badania Diagnostyczne

Badania diagnostyczne w ramach współpracy między poradniami wykonujemy bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub odpłatnie po uprzednim umówieniu terminu w SZLO Warszawa-Ursynów przy ul. Na Uboczu 5 i ul. Romera 4.

SP Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Na Uboczu 5 tel. 22 649 65 02 i 22 649 65 02;SP Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Romera 4 tel. 22 643 04 97

Facebook