NZOZ Medical Center ON_LINE

AKREDYTACJA / szkolenia

NZOZ Medical Center

prowadzi szkolenia specjalizacyjne z:

1) Medycyny Rodzinnej

 

W celu podpisania umowy na rezydenturę z medycyny rodzinnej, należy dostarczyć dokumenty tj.:

1. kartę szkolenia specjalizacyjnego,

2. dyplom lekarza,

3. prawo wykonywania zawodu,

4. OC

w przypadku zmiany jednostki przez lekarza rezydenta uprzejmie prosimy o dostarczenie kserokopii świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/studia-specjalizacyjne-lekarzy/jednostki-specjalizacyjne/jednostki-specjalizacyjne-modulowe/

 

Wolnych miejsc: 2

Kierownik specjalizacji:

dr Maria Pastucha — Belgradzka 42, Warszawa-Natolin

dr Izabella Woźnicka-Muszyńska — Dembego 5, Warszawa-Kabaty

 

1) Pediatrii „POZ sprawujący opiekę nad dziećmi“

Kierownik specjalizacji:

dr Martynuska specjalista pediatrii — Dembego 5, Warszawa-Kabaty

 

niezbędne dokumenty:

1. karta szkolenia specjalizacyjnego,

2. dyplom lekarza,

3. prawo wykonywania zawodu,

4. OC

 

Wolnych miejsc: 1

 

 

Kontakt: NZOZ Medical Center ul. Belgradzka 42, 02-793 Warszawa

Tel. kom. 502 397 590; e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com

Facebook