NZOZ Medical Center ON_LINE

abonament

Abonament Medyczny Ursynów


Decydując się na zakup pakietu i podpisując umowę w zakresie prywatnej opieki medycznej, wybieracie Państwo możliwość korzystania ze świadczeń oferowanych przez naszą Przychodnię na dużo korzystniejszych warunkach w stosunku do bazowego cennika świadczeń medycznych.

 ZAKRES USŁUG W ABONAMENCIE MC

Zakres

Pakiet I

Pakiet II

Pakiet III

Pakiet IV

Pakiet V

Cena standardowa

95 zł

129 zł

169 zł

250 zł

300 zł

Cena dla dzieci

50 zł

80 zł

 

 

 

Konsultacje specjalistyczne

 

 

 

 

 

Internista /  Pediatra

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Psycholog

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ginekolog i położnik

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Laryngolog

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Geriatra

 

 

 •  
 •  
 •  

Alergolog

 

 

 •  
 •  
 •  

Dermatolog

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Anestezjolog

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Nefrolog

 

 

 •  
 •  
 •  

Neurolog

 

 

 •  
 •  
 •  

Onkolog

 

 

 

 •  
 •  

Ortopeda

 

 

 •  
 •  
 •  

Urolog

 

 

 •  
 •  
 •  

Kardiolog

 

 

 

 •  
 •  

Endokrynolog

 

 

 

 •  
 •  

Chirurg naczyniowy

 

 

 

 •  
 •  

Wizyty domowe pediatry

 

 •  

 

 

 

Wizyty dom internisty

 

 

 

 •  
 •  

Badania diagnostyczne

 

 

 

 

 

Badania hematologiczne

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Badania moczu

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Badania ukł. krzepnięcia

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Badania biochemiczne

 

 

 •  
 •  
 •  

Badania enzymatyczne

 

 

 •  
 •  
 •  

Badanie kału

 

 

 •  
 •  
 •  

Bad hormonalne i metaboliczne

 

 

 •  
 •  
 •  

Badania bakteriologiczne z antybiogramem

 

 

 •  
 •  
 •  

Badania serologiczne

 

 

 

 •  
 •  

Markery nowotworowe

 

 

 

 •  
 •  

Badania mikologiczne

 

 

 

 

 •  

Diagnostyka obrazowa

 

 

 

 

 

Badania RTG — podstawowe

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Badania RTG — rozszerzone

 

 

 •  
 •  
 •  

Badania USG — podstawowe

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Badania USG — rozszerzone)

 

 

 •  
 •  
 •  

Inne badania  (EKG, spirometria, urofrometria)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rezonans magnetyczny ( RM)

 

 

 

 

 •  

Tomografia komputerowa (TK)

 

 

 

 

 •  

Inne

 

 

 

 

 

Uczestnictwo w programach profilaktycznych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne

 

 

 

 •  
 •  

Szczepienie p/grypie

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Rehabilitacja

 

 

limit 10

limit 20

 •  

Transport medyczny

 

 

 

do 15 km 

do 50 km  

Wizyty domowe pielęgniarki

 

 

 

 •  
 •  

 

Decydując się na zakup pakietu i podpisując umowę w zakresie prywatnej opieki medycznej, wybieracie Państwo możliwość korzystania ze świadczeń oferowanych przez naszą Przychodnię na dużo korzystniejszych warunkach w stosunku do bazowego cennika świadczeń medycznych.

OFERTA USŁUG MEDYCZNYCH W NZOZ MEDICAL CENTER

Pakiet  I - obejmujący następujące usługi medyczne:

 • Stałą opiekę lekarza internisty
 • Opiekę pediatry
 • Konsultacje specjalistów: ginekologa, laryngologa, psycholog
 • Coroczny przegląd stanu zdrowia
 • Badania laboratoryjne hematologiczne, moczu
 • Badanie EKG, spirometria, urofrometria
 • Badania RTG - podstawowe
 • Badania USG - podstawowe
 • Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie
 • Uczestnictwo w programach profilaktycznych
 • Indywidualną linie telefoniczną

Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 95.00 PLN/osoby

                                                                                               Rodzinny: 50.00 PLN/osobę

Pakiet II - obejmujący następujące usługi medyczne:

 • Stałą opieką lekarza internisty
 • Opiekę pediatry + wizyty domowe
 • Konsultacje lekarzy specjalistów: ginekologa, laryngologa, dermatologa, anestezjologa, psychologa
 • Coroczny przegląd stanu zdrowia
 • Badania laboratoryjne – hematologiczne, moczu, układu krzepnięcia
 • Badanie EKG, spirometria, urofrometria
 • Badania RTG – podstawowe
 • Badania USG – podstawowe
 • Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie
 • Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne
 • Uczestnictwo w programach profilaktycznych
 • Indywidualną linie telefoniczną

Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 129.00 PLN/osoby

                                                                                               Rodzinny: 80.00 PLN/osobę

Pakiet  III - obejmujący następujące usługi medyczne:

 • Stałą opiekę lekarza internisty + wizyty domowe
 • Opiekę pediatry
 • Konsultacje lekarzy specjalistów: ginekologa, laryngologa, alergologa, dermatologa, anestezjologa, psychologa, geriatry, nefrologa, neurologa, ortopedy, urologa
 • Coroczny przegląd stanu zdrowia,
 • Badania laboratoryjne – hematologiczne, moczu, układu krzepnięcia, biochemiczne, enzymatyczne, badanie kału, badania hormonalne i metaboliczne, badania bakteriologiczne z antybiogramem
 • Badanie EKG, spirometria, urofrometria
 • Badania RTG – pełen zakres
 • Badania USG – pełen zakres
 • Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie
 • Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne
 • Szczepienia ochronne - p/grypie
 • Rehabilitację (cykl zleconych zabiegów x 10)
 • Indywidualną linie telefoniczną

Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 169.00 PLN/osoby

Pakiet IV - obejmujący następujące usługi medyczne:

 • Stałą opiekę lekarza internisty
 • Konsultacje lekarzy specjalistów – pełen zakres
 • Coroczny przegląd stanu zdrowia
 • Badania laboratoryjne – hematologiczne, moczu, układu krzepnięcia, biochemiczne, enzymatyczne, badanie kału, badania hormonalne i metaboliczne, badania bakteriologiczne z antybiogramem, serologiczne, markery nowotworowe
 • Badanie EKG, spirometria, urofrometrii
 • Badania RTG – pełen zakres
 • Badania USG – pełen zakres
 • Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie + wizyty domowe
 • Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne
 • Szczepienia ochronne – p/grypie
 • Rehabilitację (cykl zleconych zabiegów x 20)
 • Uczestnictwo w programach profilaktycznych
 • Indywidualną linie telefoniczną
 • Transport medyczny do 15 km

Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 250 PLN/osoby.

Pakiet V - obejmujący następujące usługi medyczne:

 • Stałą opiekę lekarza internisty + wizyty domowe
 • Konsultacje lekarzy specjalistów – pełen zakres
 • Coroczny przegląd stanu zdrowia
 • Badania laboratoryjne (pełen zakres) – hematologiczne, moczu, układu krzepnięcia, biochemiczne, enzymatyczne, badanie kału, badania hormonalne i metaboliczne, badania bakteriologiczne z antybiogramem, serologiczne, markery nowotworowe, mikologiczne
 • Badanie EKG, spirometria, urofrometria
 • Badania RTG – pełen zakres
 • Badania USG – pełen zakres
 • Rezonans magnetyczny
 • Tomografia komputerowa
 • Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie + wizyty domowe
 • Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne
 • Szczepienia ochronne – p/grypie
 • Rehabilitację
 • Transport medyczny do 50 km
 • Uczestnictwo w programach profilaktycznych
 • Indywidualną linie telefoniczną
 

Opłata miesięczna abonamentowa wynosi: 300 PLN/osoby.


PAKIET RODZINNY – podstawowy*:Pakiet rodzinny obejmuje współmałżonka oraz ich dzieci (do lat 18 roku życia) a także młodzież uczącą się (do 26 roku życia) pozostającą na utrzymaniu rodziców (zakres – PAKIET I). Dopłata miesięczna abonamentowa wynosi 50 PLN/osoby.


PAKIET RODZINNY – rozszerzony**:Pakiet rodzinny obejmuje współmałżonka oraz ich dzieci (do lat 18 roku życia) a także młodzież uczącą się (do 26 roku życia) pozostającą na utrzymaniu rodziców (zakres – PAKIET II). Dopłata miesięczna abonamentowa wynosi 80 PLN/osoby.

 

Badania specjalistyczne dla pacjentów Medical Center wykonujemy w oparciu o własną bazę diagnostyczną oraz Spółdzielni Pracy Specjalistów Rentgenologów przy ul. Al. KEN 19 i ul. Waryńskieg 9 w Warszawie.

 

Badania laboratoryjne, diagnostyczne, szczepienia, zabiegi, rehabilitacja oraz transport medyczny, wykonane są wyłącznie

na zlecenie lekarza NZOZ Medical Center.

Wizyty domowe (w godz. 8-19 w dni powszednie) dla naszych pacjentów są realizowane kiedy stan zdrowia nie pozwala pacjentowi przybyć do NZOZ Medical Center np. w razie ostrych infekcji, wysokiej gorączki, buli brzucha, dolegliwości przewlekłych, które uległy nasileniu - lekarz internista (bezpłatne wizyty domowe obejmują pacjentów mieszkających na terenie Warszawy). Zastrzegamy, iż wizyty te nie zastępują Pogotowia Ratunkowego w sytuacjach zagrożenia życia (urazy, wypadki, oparzenia, bóle w klatce piersiowej, utraty przytomności), w takich sytuacjach należy bezzwłocznie wezwać Pogotowie Ratunkowe.
Dojazd do pacjentów na terenie Warszawy jest bezpłatny, natomiast w przypadku dojazdu do miejscowości podwarszawskich pobierana jest dopłata w wysokości 3 zł. za każdy kilometr, licząc od granic Warszawy.


Transport  karetką – obejmuje wyjazdy z wyłączeniem stanów nagłych i stanów zagrożenia życia.

NZOZ Medical Center: ul. Dembego 5 i ul. Belgradzka 42 w Warszawie
poradnie czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00 oraz w soboty 8:00 -12:00

ZAPEWNIAMY:

 • Dogodne terminy
 • Fachową i troskliwą opiekę
 • Indywidualną linię telefoniczną

W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o kontakt w celu sprecyzowania szczegółów i podpisania umowy, tel. 502 397 590 e-mail: biuro.medicalcenter@gmail.com

 •  minimalny okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy

"ZDROWIE NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ CZŁOWIEKA"

ZAKRES USŁUG W ABONAMENCIE MC

Zakres

 

 

 

 

 

Cena standardowa

99 zł

129 zł

169 zł

230 zł

260 zł

Cena dla dzieci

50 zł

100 zł

 

 

 

Konsultacje specjalistyczne

 

 

 

 

 

Internista

·          

·          

·          

·          

 •  

Pediatra (do 10 wizyt w roku)

·          

·          

·          

·          

 •  

Ginekolog i położnik

·          

·          

·          

·          

 •  

Laryngolog

·          

·          

·          

·          

 •  

Spec. rehabilitacji

·          

·          

·          

·          

 •  

Alergolog

·          

·          

·          

·          

 •  

Dermatolog

·          

·          

·          

·          

 •  

Anestezjolog

 

·          

·          

·          

 •  

Nefrolog

 

·          

·          

·          

 •  

Neurolog

 

·          

·          

·          

 •  

Onkolog

 

·          

·          

·          

 •  

Ortopeda

 

·          

·          

·          

 •  

Urolog

 

·          

·          

·          

 •  

Kardiolog

 

 

·          

·          

 •  

Endokrynolog

 

 

 

·          

 •  

Chirurg naczyniowy

 

 

 

·          

 •  

Wizyty domowe pediatry

 

 •  

 

 

 

Wizyty dom internisty

 

 

·          

·          

 •  

Badania diagnostyczne

 

 

 

 

 

Badania hematologiczne

·          

·          

·          

·          

 •  

Badania moczu

·          

·          

·          

·          

 •  

Badania ukł. krzepnięcia

·          

·          

·          

·          

 •  

Badania biochemiczne

·          

·          

·          

·          

 •  

Badania enzymatyczne

 

·          

·          

·          

 •  

Badanie kału

 

·          

·          

·          

 •  

Bad hormonalne i metaboliczne

 

 

·          

·          

 •  

Badania bakteriologiczne z antybiogramem

 

 

 •  

·          

 •  

Badania serologiczne

 

 

 

·          

 •  

Markery nowotworowe

 

 

 

·          

 •  

Badania mykologiczne

 

 

 

 

·          

Diagnostyka obrazowa

 

 

 

 

 

Badania rentgenowskie (podstawowe)

 

·          

·          

·          

·          

Badania rentgenowskie (rozszerzone)

 

 

·          

·          

·          

Badania ultrasonograficzne (podstawowe)

·          

·          

·          

·          

·          

Badania ultrasonograficzne (rozszerzone)

 

 

·          

·          

·          

Inne badania diagnostyczne (EKG, spirometria)

·          

·          

·          

·          

·          

Rezonans magnetyczny

 

 

 

 

·          

Tomografia komputerowa

 

 

 

 

·          

Inne

 

 

 

 

 

Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie

·          

·          

·          

·          

·          

Specjalistyczne lekarskie zabiegi ambulatoryjne

 

·          

·          

·          

·          

Szczepienie p/grypie

 

·          

·          

·          

·          

Rehabilitacja limit 20

 

 

·          

·          

·          

Rehabilitacja limit 40 po wypadku

 

 

 

·          

·          

Transport medyczny na terenie Warszawy

 

 

 

 

·          

Legenda:

 1. Pakiet podstawowy
 2. Pakiet rozszerzony (RTG kl. piersiowej, kręgosłupa, Echo serca, Doppler)
 3. Transport (do 15 km poza granice Warszawy)
Facebook